Бюлетин

Казуси и тестове


ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ
И МЛАДШИ АДВОКАТИ

 

Тест и казуси 2005 г.

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Тест и казуси 2006 г.

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Тест и казуси 2007 г.

Сесия Юни

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Сесия Ноември

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Тест и казуси 2008 г.

Сесия Юни

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Сесия Ноември

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Тест и казуси 2009 г.

Сесия Юни

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Сесия Ноември

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

Тест и казуси 2010 г.

Сесия Юни

Тест


Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2011 г.

Сесия Юни

Тест и казуси

Сесия Ноември

Тест и казуси

 

 Тест и казуси 2012 г.

 

 Допълнителни казуси

Гражданскоправен казус 1

Гражданскоправен казус 2

Гражданскоправен казус 3

Гражданскоправен казус 4

Гражданскоправен казус 5

RSS FEED